Be vegi - go green, save planet

Ljubljana center, Slovenija

Spremenjena lokacija: Ajdovščina 7 (bivši Hotspot bar). Srčno dobrodošli!

We moved to Ajdovščiina 7 (ex Hotspot bar). Warm welcome!

Restavracija je odprta čez teden med 11h - 19h in ob sobotah, nedeljah, praznikih med 12h - 19h!

Restauration is open weekdays between 11h - 19h. and on Saturday, Sunday and holidays between 12h - 19h!
spletna stran je še v izdelavi

web page still in construction
Kosila tudi za študenstke bone
z doplačilom 3,44€.
Be vegi - go green, save planet
veg starter guide
najboljša restavracija v mestu

Lokacija:

Trg Osvobodilne fronte 14, 1000 Ljubljana (nasproti železniške postaje)


DELOVNI ČAS:

Ponedeljek - petek: 11h - 19h.
Sobota, nedelja, prazniki: 12h - 19h